Spring over navigation.
Speciallæge i pædiatri

Hvem er jeg

Jesper Brandt

Født 1965, far til 5 voksne døtre.

Læge fra Københavns Universitet 1992. Turnus på Færøerne. Speciallægeuddannelse til speciallæge i pædiatri (speciallæge i børns sygdomme eller børnelæge) ved børneafdelingerne på Roskilde Sygehus, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Næstved Sygehus. Sideuddannelse ved børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, gynækologisk/obstetrisk afdeling på Næstved Sygehus, anæstesiafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus og som forskningsassistent på børneonkologisk laboratorium på Rigshospitalet.

Speciallægeautorisation maj 2001.

Vikar for overlæge, afdelingslæge og overlæge ved børneafdelingerne på Næstved og Nykøbing F sygehuse fra 2001-2006.

Fra januar 2002 deltidspraktiserende speciallæge i pædiatri i Vordingborg.

Fra januar 2007 fuldtidspraktiserende speciallæge i pædiatri i Vordingborg.

Fra marts 2014 deltidspraktiserende speciallæge i pædiatri i Vordingborg og konsulent i allergisygdomme i lungemedicinsk ambulatorium på Næstved Sygehus.

Jeg har gennemgået en bred pædiatrisk uddannelse med erfaring inden for alle pædiatriske fagområder. I min speciallægepraksis har en stor del af arbejdet haft vægt på allergisygdomme hos børn og voksne, mens jeg under mine 7 års ansættelser ved børneafdelingerne på Næstved og Nykøbing F sygehuse har været den fagområdeansvarlige speciallæge i nyre- og urinvejssygdomme hos børn.

Jeg har skrevet en række artikler i danske og udenlandske lægevidenskabelige tidsskrifter om forskellige pædiatriske emner, fremlagt forskningsresultater på videnskabelige møder under Dansk pædiatrisk Selskab (danske børnelægers videnskabelige selskab) og været projektleder i kliniske forskningsprojekter ved børneafdelingerne i Hvidovre, Næstved og Nykøbing F.
Jeg har i 2016 udgivet bogen Børnelægens store bog om barnets sygdomme, som er omtalt på denne hjemmesides forside. Det samme gælder min bog 100 myter om allergi fra 2019.

Under mine ansættelser ved børneafdelingen i Næstved har jeg været klinisk lærer for lægestuderende under Københavns Universitet og siden sommeren 2006 censor i pædiatri ved Københavns, Århus og Odense Universiteter.

I min speciallægepraksis har jeg jævnligt uddannelsesdage for læger under uddannelse til speciallæge i pædiatri og almen medicin (praktiserende læge).

Jeg har i mage år undervist sygeplejersker andet praksispersonale og praktiserende læger i pædiatriske emner.